Lekári

MUDr. Julie Zahradnická

2019 – Praktický lekár pre dospelých
Praktická Ambulancia
2016 – 2019 Lekár I. interná klinika
Univerzitná nemocnica Martin
2015 stáž Eramus Innsbruck

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Plzeň
Univerzita Karlova Praha
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Miroslava Chlebo Jenčová

2018 – Praktický lekár pre dospelých
Praktická Ambulancia
2015 – 2018 Lekár I. Interná klinika SZU
Univerzitná Nemocnica ak.L.Dérera
Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Andrea Klocáňová
Mária Tomková
Kristína Porubcová