Lekári

MUDr. Martin Psica

2012 – 2015 Praktický lekár pre dospelých,
Piešťany, Senica, Trnava
2008 – 2011 Ambulantný lekár,
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
1996 – 2008 Sekundárny lekár,
Interné a doliečovacie oddelenie,
Nemocnica A. Wintera Piešťany

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Mariana Čapeľová

2006 – 2015 Lekár záchrannej zdravotnej služby,
Falck Záchranná Trnava
2004 – 2006 Lekár záchrannej zdravotnej služby,
Fakultná nemocnica Trnava
1997 – 2004 Lekár anesteziológ,
Oddelenie Anesteziológie a Intenzívnej medicíny
Nemocnica Sv. Lukáša Galanta

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. PharmDr. Zuzana Ingeliová

2009 – 2019 Sekundárny lekár Interné oddelenie,
Nemocnica s poliklinikou Galanta
2008 – 2009 Lekár,
Detská fakultná nemocnica Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo
Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského Bratislava

MUDr. Jana Idunková

2015 – 2018 Sekundárny lekár v atestačnej príprave Všeobecné lekárstvo pre dospelých
Fakultná nemocnica Trnava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta 
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Zdravotné sestry

Natália Melichárková
Marcela Zánová
Renáta Motáliková
Veronika Kráľovičová
Jana Ľubová