Lekári

MUDr. Martin Psica

2012 – 2015 Praktický lekár pre dospelých,
Piešťany, Senica, Trnava
2008 – 2011 Ambulantný lekár,
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
1996 – 2008 Sekundárny lekár,
Interné a doliečovacie oddelenie,
Nemocnica A. Wintera Piešťany

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Monika Martináková

2016 – 2021 Sekundárny lekár Interné oddelenie,
Nemocnica s poliklinikou Galanta
2021 Sekundárny lekár Geriatrické oddelenie,
Nemocnica s poliklinikou Galanta

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Daniel Chovan

2008 – 2020 Lekár/riaditeľ spoločností
Všeobecná nemocnica Levoča
Agel, Medirelax, Medical Group, Credendo Vides
1998 – 2008 Lekár v odbore Urológia
FNsP Bratislava Podunajské Biskupice

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo
Master of public health
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

MUDr. Mohammed Shudeiwa

2021 – trvá Lekár záchranár
Rýchla Lekárska Pomoc
Life Star Emergency Šaľa
2018 – 2021 Sekundárny lekár
Urgentný príjem a Geriatrické Odd.
Nemocnica s poliklinikou Malacky

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Michal Balco, MBA

2016 – 2023 Lekár
Interná klinika
Fakultná nemocnica Nitra
2015 – 2016 Lekár
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Nemocnice Na Bulovce, Praha

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Natália Melichárková
Marcela Zánová
Lucia Pinčárová
Silvia Mikulová
Lucia Melúchová

 google-site-verification: google3cca153d99143385.html