Lekári

MUDr. Miroslav Angelovič

2019 – 2020 Hlavný posudkový lekár OS SR,
Ministerstvo obrany SR
2006 – 2020 Lekár profesionálny vojak
Ůstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen
1998 – 2006 Vedúci lekár
Ůstav pre výkon trestu Ružomberok
1989 – 1998 Sekundárny lekár
Vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Vzdelanie:
Vojenská lekárska akadémia
Univerzita J.E.Purkyne Hradec Králové
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Jana Záhumenská

2020 – 2021 Lekár Kúpele Kováčová
2013 – 2020 Primár Geriatrické oddelenie
Nemocnica Agel Zvolen
2011 – 2013 Lekár Interné oddelenie
Nemocnica Agel Zvolen
2002 – 2011 Lekár Geriatrické oddelenie
FNsP FDR Banská Bystrica
1994 – 2002 Lekár Interné oddelenie
Nemocnica Kremnica

Vzdelanie:
Lekárska fakulta 
Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Dominika Očenášová

2021 – 2023 Lekár Interné oddelenie
Nemocnica s poliklinikou
Brezno

Vzdelanie:
Lekárska fakulta 
Univerzita Karlova
Hradec Králové
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Goran Dujakovič

2020 – 2021 Lekár Interná klinika
Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta
Banská Bystrica
2018 – 2020 Lekár Ortopedické oddelenie
Nemocnica Kroměříž
Česká republika

Vzdelanie:
1. Lekárska fakulta
Univerzita Karlova Praha
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Martina Benčaťová
Terézia Longauerová
Daniel Berky
Adriana Filipiaková
Monika Ondrejková
Zuzana Kohútová