" /> " /> Banská Bystrica - Praktická Ambulancia - Všeobecný lekár Praktický lekár Obvodný lekár Bratislava Trnava Banská Bystrica

Lekári

MUDr. Benjamin Borš

Odborná prax:

2015 – 2018 Sekundárny lekár I. Interná klinika
Univerzitná Nemocnica ak.L.Dérera Bratislava
2016 – 2018 Sekundárny lekár v atestačnej príprave
Univerzitná Nemocnica ak.L.Dérera Bratislava
2017 – 2018 Lekár Lekárska služba prvej pomoci
Med Star Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk

MUDr. Monika Sihelská

Odborná prax:

2010 – 2016 Praktický lekár pre dospelých,
Mammacentrum sv. Agáty Ban. Bystrica
I. Hortenova Veľký Krtíš
ProCare Žiar nad Hronom
2006 – 2009 Revízny lekár VšZP B. Bystrica
2003 – 2005 Sekundárny lekár/Internista
Nemocnica F.D.Roosevelta Ban. Bystrica
1996 – 2003 Sekundárny lekár/Internista
Nemocnica F.D.Roosevelta Ban. Bystrica

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk

MUDr. Kristína Augustínová

Odborná prax:

2010 – 2013 Lekár Liečebňa dlhodobo chorých
Sekundárny lekár v atestačnej príprave
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2017 – 2018 Posudkový lekár UPSVaR
Veľký Krtíš

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk


Zdravotné sestry

Renáta Minichová
Jana Hanesová
Lucia Kolevová
Aneta Murgašová

 

Máte záujem pracovať v našej ambulancii? Napíšte na praca@praktickaambulancia.sk